AXİAL Ventilyator

MODEL 12inch(300mm) TƏZYİQ 350 Pa
HAVA HECMİ      3720 m3/h SÜRƏT  2900 r/min
Gərginlik    220V/50Hz TARİX 2018 12
NO  180C54-13 GÜC   .055 KW
Məhsul sifarişi